Представиха идейния проект за обновяване на историческата част на Борисовата градина

421

Очаква се обявяване на обществена поръчка на инженеринг и ново представяне на технически проект


Снимка: Citybuild

Столична община представи онлайн проект за обновяване на съществуващи елементи в неремонтираната историческа част на Борисовата градина - на североизток от спортните съоръжения между бул. „Цариградско шосе“, бул. „Яворов“ и езерото „Ариана“ на обща площ над 300 декара. Планира се възстановяване на знакови места, като идейният проект на ландшафтния архитект Росен Гурков за обновяването е координиран с екипа за новия ПУП на парка. Вече има договор с ОПРР, като се очаква обявяване на обществена поръчка на инженеринг. Изпълнението ще бъде на етапи, като етапността може да претърпи промени след изработване на техническия проект, тъй като изпълнителят ще разработи по-подробен план за изпълнение. Първи и втори етап, които касаят поръчката, са ремонт на алеи и тоалетната при лятната читалня. Крайният срок за изпълнение е 2023 година. 

Основно се предвижда възстановяване на настилките в неремонтираната историческа част от Борисовата градина в стила на вече обновената. В червено на схемата долу е възстановената част от алейната мрежа, а в синьо са отбелязани алеите, касаещи сегашния проект, които включват и алеи към БНР и зони за преминаване на техника за поддържане на парка. На представянето на идейния проект не стана много ясно защо отново ще се възстанови асфалтова настилка, вместо да се замени с друга.

В този етап се предвиждат още нова ВиК мрежа, ремонт на помпени станции, фонтани, резервоари, както и разширяване и допълване на поливната система. Ще бъде възстановена зоната около Патешкото езеро, както и Алпинеумът, като в неговата зона ще бъдат поставени маси за шах. Основен акцент е обновяване на Езерото с лилиите (включително фонтанът и пространството около него). В зоната се предвижда повдигане нивото на настилката, за да не я нарушават корените на дърветата.

Проектът в първия етап включва още обновяване на пейки и кошчета за отпадъци в стила на вече ремонтираната част на парка, както и поставяне на информационни и насочващи табели. Ще бъде обновено и допълнено осветлението (120 нови стълба) и видеонаблюдението (130 нови камери). Ще бъдат презатревени зоните на интервенция и ще бъдат засадени 25 000 храста и над 60 дървета, които трябва да образуват зелен пояс и да шумоизолират парка към булевардите в тази част. Премахване на дървета не се предвижда, но в работния проект предстои експертна оценка за растителността, която ще покаже налага ли се отстраняване на дървета.

Снимка: Citybuild

Като втори етап в проекта се предвижда реконструкция на съществуващата тоалетна при Лятната читалня без промяна на обемно-пространствените й параметри и запазване на всички нейни характерни особености. На по-късен етап с друго финансиране е предвидено и възстановяване на художествена украса в автентичен вид по архивни снимки на водни елементи: чешмата с мечката и пингвините, чешмата с маймунката, фигурата на къпещото се момиче, пластиката на Орфей при лятната естрада, скулптурната украса жерави на островчето в езерото с патиците, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ на Братската могила и козлето при детската площадка.


Индикативната стойност на проектното предложение възлиза на 10 330 000 лева, от които 9 000 000 е безвъзмездната финансова помощ. Дейностите са съобразени със статута на парка като резерват и са съгласувани с НИНКН.

Проектът беше предложен през януари миналата година и придвижен за одобрение през октомври. Припомняме, че вече беше обновен Розариумът в парка - засадени бяха 2 000 рози и беше възстановен фонтанът.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

По първоначални заявки работните места, които ще открият, са над 600

Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за детската болница

Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за детската болница

Одобреният доклад на кмета дава ход на основното грантово финансиране за изграждане на болницата в интегрирания проект на Югоизточна България по регионално развитие

Стартира диагностика на сградите в Спортен комплекс „Червено знаме“

Стартира диагностика на сградите в Спортен комплекс „Червено знаме“

Докладът от конструктивното обследване ще послужи на проектантския екип за изготвяне на технически проект за възстановяване на експлоатацията на спортния комплекс