Предстои подписването на договора за „Българския Лувър”

3948
Националният музеен комплекс ще се намира в сградите на бившия Технически университет в София.

С решение на Министерския съвет в кв. 500 ще бъде изграден българският Музеен център. В него ще има нови галерии за постоянни и временни експозиции, депа за съхранение на изкуство, реставрационни ателиета, административни офиси и конферентен център. Вътрешният двор на кв. 500 ще се преустрои в скулптурна градина с обща разгъната площ от 21 000 м².

 

 

Средствата ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 по проект „Национален музеен комплекс". Стойността на безвъзмездната финансова подрепа е в размер на 27 251 872 лева. 

 

 

Кв. 500 включва комплекс от сгради, собственост на Министерството на културата, в площта между бул. „В. Левски" и улиците „Московска", „19 февруари" и „Оборище". Там в момента са разположени Националната галерия за чуждестранно изкуство и изградените нови хранилища за фонда на Националната художествена галерия.

 

Снимки: citybuild.bg (архив) 

 

Музейният комплекс ще изпълнява функцията на национална културна институция, чиито основни задачи са събирането, опазването и експонирането на произведенията на изобразителното изкуство. Договорът ще се изпълнява в рамките на 2 години

 

Договорът по схемата  BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"  ще бъде подписан утре в 11.00 часа в сградата на улиците „19 февруари" № 1 и „Московска" в кв. 500 в. Документа ще подпишат ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и министърът на културата Вежди Рашидов. На официалната церемония ще присъства министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова. 

 

Конкурсът за Съвременен музеен център в София беше спечелен през септември 2010 година от арх. Янко Апостолов и френско-американското консултантско бюро Музеоплан. Арх. Апостолов тогава коментира: „Печелившият проект предлага пълна функционална интеграция на съществуващите сгради в цялостен архитектурен обект, организиран около напълно обновен вътрешен двор, който ще стане сърцето на институцията - една скулптурна градина. Създаването на това ново културно обществено пространство ще интегрира музея в урбанистичния контекст, обогатявайки системата от обществени пространства в историческия център на град София.

 

Отговаряйки на изискваното от един идеен проект, ние приоритизирахме всеобхватните концепции пред детайлните решения. Ще се съобразим и с промените, които ще се случат в по-късните етапи на проектиране. В този контекст, всяка инвестиция, направена в съществуващите сгради, ще се има предвид с оглед интегрирането й в проектното предложение. Конкретно, новосъздадените реставрационни ателиета и депа за съхранение на изкуство в крилото по ул. „Московска" ще бъдат една неразривна част от бъдещата сграда."

 

По думите на Стивън Растоу от Музеоплан: „Конкурсът постави един комплексен проблем: адаптиране на съществуващи сгради, които да отговорят на най-високите стандарти в музейното дело; създавайки трансформиращ урбанистичен план, който уважава историческия контекст и намира подходящ архитектурен израз на новия музеи. Всеки конкурс набляга на идеи и ценности - нашето проектно решение е „първа скица", а не завършена сграда. Това, което трябва да последва, е продължителен професионален диалог с кураторите, администраторите и официалните лица, за да се дефинира детайлната програма, да се потвърдят графици и цени, и да се превърнат идеите в реален проект."

 

Арх. Апостолов добавя: „В петнадесетгодишния си опит първо като проектант, а след това като Старши сътрудник в една от водещите архитектурни компании „Коон Педерсен Фокс" имах възможността да работя върху редица престижни проекти, като небостъргача „Пинъкъл" в Лондонското сити и урбанистичното разширение - Ню Сонгдо Сити в Южна Кореа. Сложността на тези проекти ме накара да оценя важността на сътрудничеството между архитекти, специалисти с различен опит и познания. Работата с партньорите от френско-американското консултантско бюро Музеоплан, Стивън Растоу и Керълайн Вос, е пример за такъв плодотворен процес, в който трима архитекти формират чрез своите идеи за дизайн концепцията, спечелила конкурса за нов музей."


Арх. Янко Апостолов е работил за  Коон Педерсен Фокс (Kohn Pedersen Fox) от 1995, първо в Лондонския, а след това в Ню Йоркския офис на фирмата. Арх. Апостолов има опит в мащабни обществени сгради и градоустройствени планове като Западен Хуфдорп в Холандия и Уайт Сити в Лондон. След 2005 арх. Апостолов е работил по проекти предимно в Азия, между които жилищният комплекс Д20-Д21 и парковата архитектура Ню Сонгдо Сити в Южна Кореа. Носител на петгодишна стипендия, Янко Апостолов е завършил архитектура в Архитектурната асоциация в Лондон.

 

Арх. Стивън Растоу е основател и директор на Музеоплан, архитект и проектант с двадесетгодишна професионална кариера, по-голямата част от която е съсредоточена върху проектиране на музеи. Преди да основе Музеоплан през 2006 г., Стивън е бил Старши проектант в „Коон Педерсен Фокс" (Kohn Pedersen Fox) и е ръководил работата на тази фирма по реновацията и разширяването на Музея за съвременно изкуство в Ню Йорк с „Танигучи Сътрудници" (Taniguchi Associates). От 1983 г. до 1995 г. арх. Растоу е бил Старши проектант на разширението на Лувъра в Париж, като става директор в Парижкия офис на „Пей, Коб & Фрийд Съдружници" (Pei Cobb Freed & Partners) през 1990 г. с отговорност за всички фази на проекта до завършването му.

 

Арх. Керълайн Вос e директор в Музеоплан от 2007 година. Нейната петнадесетгодишна кариера като архитект-проектант включва значителен опит c музейни и изложбени проекти. арх. Вос е работила с няколко френски архитектурни офиса върху музейни проекти, включително създаването на Mузея Д'орсей (Musée d'Orsay) в Париж с Ей Си Ти (A.C.T).  и реновацията и разширяването на Лувъра с Пей, Коб & Фрийд Съдружници (Pei Cobb Freed & Partners). Нейната работна биография също включва музейни и изложбени дизайн проекти във Франция и САЩ, UCAD в Париж и Музея Кранбрук в Мичиган.