Три проекта създадоха гражданите на Герман, Бистрица и Горни Богров

1912
Това са съответно превръщане на старо училище в културен център, създаване на информационна система и изграждане на спортна площадка.

На 8 ноември в Столична община се проведе заключително събитие от иницитивата „Вход за граждани" на Форум гражданско участие (ФГУ), на което бяха представени три проекта, стартирани в резултат на обществени дискусии по важни за общността теми в селата Бистрица, Герман и Горни Богров.

 

 

Трите проекта са:

 

еАтлас" - подобряване на информираността на гостите и туристите на Бистрица. Предвижда се изграждане на централна интерактивна табела/инфо център в центъра на селото, изграждане на табели до важните места /стилизиране и визуализация, набиране на информация - снимки, история, изграждане на Website с мобилна версия.

 

Във връзка с проекта се очаква активно партньорство от СОС и администрацията, съдействие от Съюз на художниците, Министерство на културата, училище и читалище в с. Бистрица, държавен архив. Очаква се помощ при събирането на информация и стилизирането на табелките, както и възможно тяхно стандартизиране. Приносът на местната общност може да бъде например „осиновяване" на табелка - всеки, който желае, ще може да се грижи за табелка и да облагородява около нея, като на табелата ще бъде записано кой я стопанисва.

 

 

Феникс" - превръщане на старото училище в с. Герман в културен център. Идеята е сградата да се ползва като Къща за умения: клубове за танци, балет, приложни изкуства, вокален клуб, театрален клуб, кът на художника Васил Стоилов, клуб на пенсионера и инвалида, клуб по интереси.

 

От СОС и администрацията се очаква оформяне и издаване на нужните документи за даване на пълномощие на кметството за ползване на сградата от жителите на селото. От Съюза на художниците и Министерството на културата се очаква писмо за подкрепа, а местната общност ще поддръжа сградата и ще предлага нови идеи.

 

 

Горни Богров спортува" - изграждане на мултифункционална спортна площадка. Предвижда се изграждане на спортно съоръжение на открито. Проведена е среща с кмета на район Кремиковци, кмета на кметство Горни Богров и директора на 115 ОУ, като е обсъдено състоянието на съществуващото игрище. Поради лошото му състояние е взето решение да се изготви архитектурен проект.

 

От администрацията се очаква намиране на възможности за финансиране на проекта, а от гражданите и бизнеса - активно участие с полагане на доброволен труд и безвъзмездно предоставяне на собствен ресурс за залесяване на площите около мини футболното игрище с подходящи декоративни видове растителност, както и поставяне на пейки.

 

 

По време на събитието кметовете на трите населени места споделиха резултатите от проведените обществени дискусии и обучения и как ще търсят начини за осъществяване на проектите. Участие взеха общински съветници от Столичен общински съвет, представители от Столична община, от програмния съвет на Програма „Европа", местни организации и жители на трите кметства. Модератор беше арх. Белин Моллов - експерт в областта на градското планиране, регенерацията и гражданското участие.

 

Според председателя на Управителния съвет на ФГУ Ива Таралежкова обществените обсъждания с жителите на кметствата и последващите обучения как самите кметства да пишат проекти за реализиране на целите си, са дали резултат. „Искахме да отворим така входът за граждани, че той да бъде наистина широк. И те да знаят, че тяхното включване води до преки промени в техния си живот. Така, както е в Европа“, допълни тя.

 

Повече подробности - тук.

 

ФГУ работи за подобряване на средата за гражданско участие в страната. В последните две години организацията се фокусира върху подкрепата на столични кметства за подобряване на подходите за организиране и провеждане на обществени обсъждания по важни теми за местната общност.

 

Срещата е заключително събитие в рамките на проект „Вход за граждани - въвеждане на европейски модел за насърчаване на гражданското участие в три кметства на Столична община", който се изпълнява от Сдружение „Форум Гражданско Участие" с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2017 г. в партньорство с кметство с.Герман, кметство с.Горни Богров и кметство с.Бистрица.