Проверяват сигнал за строителство в местността Поляните край Синеморец

37

Според МОСВ актове са загубили правно действие преди започването на строителството


Снимка: МОСВ

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) извърши документална проверка във връзка със сигнали на граждани за строителство в землището на село Синеморец в местността Поляните. Проверката е установила, че за строителството са издадени решение от 2008г. на министър Джевдет Чакъров за преценяване необходимостта да не се извършва ОВОС, както и писмо от 2016г. на директора на РИОСВ-Бургас Тонка Атанасова за инвестиционно предложение за изграждане на вилни сгради. Според писмото предвидените дейности не подлежат на процедури по ЗООС.  

Според МОСВ посочените актове са загубили правно действие преди започването на строителството и не дават достатъчно основание да се твърди, че компетентният орган при оценката за необходимостта от извършване на ОВОС е оценил правилно. Не са преценени изцяло оценката на абсорбционен капацитет на природната среда и кумулативното въздействие. Също така в писмото на РИОСВ-Бургас е посочено, че „Транспортният и пешеходен достъп до имота ще се осъществят посредством съществуваща пътна инфраструктура. Електрозахранването, водоснабдяването с питейна вода, връзката на имота с прилежаща улична канализация са съществуващи и не се налага изграждането на нови такива“.

В тази връзка МОСВ е изпратило указания към РИОСВ за осъществяване на контрол по прилагането на тези актове, като е обърнало внимание да се проверят: наличието на съществуваща мрежа за електроснабдяване, водоснабдяване и улична канализация към имота;  промените на обстоятелствата, настъпили след 09.06.2016 г. по отношение промяна на предназначението на имота – дали имотът не е с предназначение земеделска земя.  МОСВ е дало още указания на РИОСВ-Бургас да провери дали към началото на строителните дейности не са изтекли сроковете на разрешителните по ЗООС. В случай, че това е така, трябва да се пристъпи към принудителни административни мерки за преустановяване на нарушението. 

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините