С добри темпове се изпълняват трите програми за трансгранично сътрудничество

47

Над половин милион евро са платени от МРРБ към бенефициенти в последните 10 дни


Данните показват, че към момента с добри темпове се изпълняват трите ИНТЕРРЕГ програми за трансгранично сътрудничество, в които страната ни участва – с Турция, Сърбия и Северна Македония. Добрите финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмите, като за 2021 г. целите по правилото “n+3” са изпълнени изцяло, отчете вчера ръководителят на Управляващия орган по програмите и заместник-министър на регионалното развитие Нина Стоименова.

  • Към момента по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България-Северна Македония са сключени 73 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 19,9 млн. евро, което представлява 102,47% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 13,6 млн. евро, или 70% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 13,2 млн. евро или 68% от бюджетът ѝ. Извършени са плащания в размер на 14,7 млн. евро, което е 76% от общата ѝ стойност.
  • По програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България-Сърбия са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро. Това представлява почти 110% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне. Верифицираните разходи са 21,7 млн. евро, или 64% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 21 млн. евро - 62% от бюджета на програмата. Извършени са плащания в размер на 23,7 евро, или 70% от общата ѝ стойност.
  • 116 договора са сключени по програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България-Турция на обща стойност 31 млн. евро, което представлява 104,70% от общия ѝ бюджет с одобреното наддоговаряне. Към 18.11.2021 г. верифицираните разходи са в размер на 16,8 млн. евро или 57% от бюджета, а сертифицираните разходи възлизат на 16,2 млн. евро или 55% от бюджета. Извършени са плащания в размер на 19,6 млн. евро, което е 65% от общата ѝ стойност.     

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Отсечката преминава през селата Козаново, Патриарх Евтимово и Дълбок извор

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани