Ще изграждат лодкостоянка в местността ЪГЪЛА в Бургас

109

Тя ще е с капацитет за 20 лодки с дължина до 12 метра


Снимка: Община Бургас

На 19 май Община Бургас подписа договор за финансиране на проект „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“.  Средствата са по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.  

Проектът допринася за постигането на следните специфични цели: създаване на условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона;  опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство в региона; подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност и подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.  Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е 30.11.2023 година.

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините