Ще правят инфраструктурни подобрения на пристанище "Пристис" в Русе

95

Концесионерът „Порт Пристис“ да извърши рехабилитацията догодина


Снимка: Община Русе

На заседание на 13 декември Общинският съвет гласува единодушно. Съгласно предложеното от самия концесионер към инвестиционната програма за предстоящата година ще бъдат прехвърлени средства в размер на 15 хил. лв. от направление „Изготвяне на генерален план на пристанището“ към направление „Рехабилитация на инфраструктурата на пристанището“ с планирани инвестиции от 5 хил. лева.

Допълнително ще бъдат включени и инвестиции в размер на 5 хил. лв. Те са предназначени за извършването на драгажни работи, рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация и др. съоръжения, и възстановяване на дълбочините пред 4 и 5 корабни места в зоните за поставяне на понтоните.  

Освен промяната, общинските съветници приеха и цялостната годишна инвестиционна програма за периода 01.01.2022 до 31.12.2022 г. Тя вече е в размер на 25 хил. лв., при предвидени в договора за концесия инвестиции за 20 хил. лв., което налага и неговото изменение.

Прехвърлянето на средствата от едното направление към другото не освобождава концесионера от задължението при необходимост да изготви или актуализира генералния план на пристанището през следващ отчетен период.  

От 1 април 2019 г. „Порт Пристис“ е концесионер на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, което е публична общинска собственост. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 лева, състоящ се от 10 000 дяла по 10 лева всеки и е разпределен между съдружниците, както следва: „Балкантурс“ ЕООД – 15 %, „Параходство Българско речно плаване“ АД – 55 %, „Галакси Пауър“ ЕООД – 15 %, „ДД Логистика“ ЕООД – 15 %. Срокът на договора е за 35 години.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Отсечката преминава през селата Козаново, Патриарх Евтимово и Дълбок извор

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани