Стартира четвърти етап от основната реконструкция на централната пешеходна зона във Видин

177

Ще бъде обновен участъкът от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“, по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции


В обхвата на проекта е включена цялостна реконструкция с подмяна на настилки, водопровод и канализация, видеонаблюдение. Видът на настилката ще бъде запазен и ще бъде съхранен автентичният характер на градската среда, ще бъде създадена оптимална среда за експониране на единичните и ансамблови културни ценности, ще бъде подобрена техническата инфраструктура (алеи, тротоари, осветление и други), казват от Общината. За озеленяването са предвидени храстовидна, тревна растителност и малки дръвчета.

Общата стойност на проекта е 1 330 630 лева, от които европейско съфинансиране 979 959 лева, национално – 172 934 лева и на Община Видин – 177 736 лева. Срокът за изпълнение е до 31 декември.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2024-2020-Видин“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Фирмата изпълнител е „ПСТ-Видин“ ЕООД.

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени