СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Стартира предлагането на продукт за енергийна ефективност в еднофамилни сгради
 Facebook

Стартира предлагането на продукт за енергийна ефективност в еднофамилни сгради12.05.2021 / 15:45 - CityBuild.bg

Те трябва да са построени преди 1999 г. и могат да включват до 6 самостоятелни обекта.

 

 

Този месец в точките за продажба на ОББ стартира предлагането на дългоочаквания продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради (до 6 домакинства), разработен от Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за София и Южна България. Продуктът представлява необезпечен потребителски кредит за изпълнение на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимален енергиен клас „С".  Това е първият ритейл продукт, реализиран с финансови инструменти за градско развитие и насочен към запълване на липсата на финансиране за подобен тип сгради, които представляват значителна част от сградния фонд.

 

Еднофамилните жилищни сгради, допустими за финансиране, трябва да са построени преди 1999 г. и могат да включват до 6 самостоятелни обекта. Те трябва да са ситуирани в градската територия на допустимите 22 града. Допустими кандидати са физически лица на възраст между 20 и 65 г., собственици на жилища в еднофамилните жилищни сгради, обект на инвестицията.

 

Предоставянето на кредити за енергийна ефективност е обвързано с постигането на цел за минимален постигнат енергиен клас „С" на цялата сграда. Задължителен елемент от документите за кандидатстване е представяне на Енергиен доклад от сертифициран енергиен одитор (вписан в регистъра по чл.44 ал.1 от Закона за енергийна ефективност - https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register), съдържащ параметрите на проекта за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност за постигане на минимален стандарт за ЕЕ, отговарящ на клас „С" за енергийно потребление.

 

Максималният размер на финансирането е 55 000 лв. със срок за погасяване до 10 години. По продукта не се изисква превод на работна заплата и е предвидена възможност за включване на съдлъжник/ци. Допустимите дейности са свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност, предписани в енергиен одит, включително инсталации за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление. В случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%, е допустимо финансирането и на дейности, свързани с основно обновяване, включително конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване), както и ремонт и реконструкция на покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др. В рамките на кредита е допустимо рефинансирането на извършените обследвания за EE и конструктивни обследвания.

 

Потребителският кредит за енергийна ефективност се предоставя при преференциални условия, като включва 59% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Освен благоприятните лихвени равнища, по продукта няма такси и комисионни и не се изисква осигуряване на собствено участие от страна на крайния получател.

 

Важно е да се подчертае, че не се допуска частично финансиране за отделни обекти в еднофамилната жилищна сграда без постигане на енергиен клас за цялата сграда. В случай че няколко физически лица имат правен интерес по отношение на отделни жилища в една сграда, финансиране на мерки за енергийна ефективност се предоставя само при условие, че финансираните мерки са насочени към енергийна ефективност на цялата сграда. След приключване на дейностите по проекта, финансиран с Договора за кредит, се извършва проверка на място на обекта от експерти на Фонд за устойчиви градове. Кредитополучателят има ангажимент да подаде отчетна информация за изпълнението на  индикаторите 12 месеца след изпълнението на ЕЕ мерки.

 

Продуктът за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради е израз на желанието на Фонд за устойчиви градове да създаде успешен пилотен проект за финансиране на енергийна ефективност чрез финансови инструменти, поради потенциала на сектора, натрупания европейски опит и наличната експертиза на Фондовете за градско развитие. Продуктът е в синхрон с националните цели за енергийна ефективност, както и с целите на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г.

 

 
още от Новини

още от Страната