Страната ни изостава в превантивните сеизмични и енергоефективни мерки

140

Нямаме стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресение и какво трябва да се прави след това, беше казано по време на Международната конференция по сеизмично инженерство


Снимка: BEF 2021. Международната онлайн конференция по сеизмично инженерство на 20 и 21 октомври беше проследена в реално време от студенти на екрана на мултимедийна колона в централното фоайе на УАСГ. Форумът се проведе при голям интерес с над 500 регистрирани участници, като близо 30% от тях бяха инженери от европейски страни. Във всеки от панелите лекциите слушаха над 200-250 души.

Международната конференция по сеизмично инженерство беше организирана от Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град. Форумът се проведе под патронажа на министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова (вижте изказването й тук). Основната цел на конференцията бе да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране и да подчертае необходимостта от нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел едновременното подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики. Форумът даде възможност за споделяне на знания, идеи, резултати от изследвания и практически опит. За съжаление, изводът е, че страната ни изостава по отношение на превантивните и последващи сеизмични мерки. Нямаме стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресения и какво трябва да се предприеме след такова бедствие, стана ясно на форума.

Опасността от земетресение и скорошната сеизмична активност, отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск, еволюцията на Еврокод 8, обновяването на сгради с цел подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики, оценка на уязвимостта преди земетресение, антисеизмичният дизайн при укрепване и реконструкция на сгради на културното наследство - всички тези теми бяха във фокуса на трите панела на конференцията. Бяха направени презентации от 26 лектора – 7 от България и 19 от чужбина (сред които представители на Научния център на Европейската комисия (JRC), Гърция, Хърватия, Турция, Португалия, Северна Македония, Австрия и Кипър).


 
От Камарата на инженерите на Хърватия споделиха опита си за преодоляване на последиците от двете земетресения в Загреб и в Петриня миналата година, за създаването на необходимото законодателство и програмата за спешно възстановяване след земетресения, както и за ролята на Камарата в тези процеси.

 
Снимка: БТА

Националният център по сеизмично инженерство при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ-НЦСИ) участва в конференцията с лекции за очакваните промени в следващото издание на Еврокод 8, свързани с моделирането на сеизмичното въздействие и промените, отнасящи се до стоманобетонни и стоманени конструкции. От Центъра споделиха още теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното поведение на едропанелни жилищни сгради в България.

Снимка: Citybuild

С основната философия на подготвяните в момента „Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция“ запознаха от Гръцката организация за защита и планиране на земетресения (EPPO). Рамката за предварителна оценка на сеизмичната уязвимост на сгради с обществено предназначение в Гърция представиха ръководителите на отделите за земетръсно инженерство и за цифрова обработка на данни. От Европейския център за предотвратяване и прогнозиране на земетресения (ECPFE) дискутираха процеса на оценка на предварителна сеизмична проверка („индекс на сеизмичния риск“), реализиран в историческия град Нафплион, първата столица на Гърция.

 
Снимка: Бохемия

Примери за отстраняване на ефектите от земетресенията с прости и икономически ефективни решения дадоха от Федералната камара на архитектите и инженерите консултанти на Австрия. От Европейската лаборатория за изследване на конструкции (ELSA) към Научния център към Европейската комисия (JRC) акцентираха върху влиянието на устойчивостта и изискванията за енергийна ефективност върху проектирането и обновяването на сгради. От научния център представиха разработването на съвременни материали и нови технологии за комбинираното сеизмично и енергийно обновяване. По време на конференцията беше представено и официалното становищe на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE) по темата за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради.

 
Схеми: JRC

В панела за паметници на културното наследство представител на Министерството на културата на Гърция коментира едновременното запазване на руинния характер на паметниците на културата и конструктивната им безопасност. Българските лектори от своя страна коментираха конструктивните намеси в исторически сгради и представиха консервация, реставрация и експониране на археологическите структури в късноантичната крепост „Шишманово кале”. Съборна църква от VI век», както и проект за обезпечаване на сеизмичната безопасност на носещата конструкция на храм-паметника „Св. Александър Невски“.  

 
Снимка: Citybuild

Мерките за укрепване на зидани конструкции на сгради на културното наследство коментираха от Камарата на инженерите на Португалия и представиха анализ на антисеизмичното проектиране при укрепване и реконструкция на сграда от културното наследство -  дворецът в Синтра.

 
Снимка: Рandotrip

Динамичното идентифициране на исторически зидани конструкции чрез оперативен модален анализ презентираха от Турската камара на строителните инженери, а професори от Института по сеизмично инженерство и инженерна сеизмология (IZIIS) в Университета „Св. Кирил и Методий“ (UKIM) в Скопие коментираха влиянието на стени от стоманобетон върху енергийната ефективност на сгради в контекста на изискванията при интегрирания подход за сеизмично усилване и енергийна ефективност, сеизмичното поведение на нерегулярни в план конструкции, както и разработеният от IZIIS интегриран мултидисциплинарен подход към сеизмичната защита на конструкции, отнасящи се до културното наследство.

 
Снимка: IZIIS

Международната конференция по сеизмично инженерство завърши на 1 ноември с Дискусионнен панел по темата за законодателните рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяване на сградния фонд и на сградите, обявени за недвижими културни ценности. Материалите (презентации и запис) са достъпни в раздел Download на интернет страницата на Форума  www.bef2021.uceb.eu.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Започва ремонтът на близо 28 км от пътя Асеновград - Дълбок Извор

Отсечката преминава през селата Козаново, Патриарх Евтимово и Дълбок извор

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

По първоначални заявки работните места, които ще открият, са над 600