Технопанел "облече" завод на Софарма

4442
Новата серия термо панели 750 TFACE SF PU бе създадена специално за „Таблетен цех" на ул. "Илиенско шосе" в София. 

 

С усилията на инженерите на Технопанел ЕАД серията бе създадена съгласно изискванията на арх. Жеко Тилев за цеха с инвеститор „Софарма" АД. По проект на "Тилев архитекти" заводът е в екологича паркова среда с нова генерация енергоефективни сгради и като се прилагат технологии за енергоспестяване и материали, които по-малко замърсяват околната среда. Вложените от Технопанел панели са около 7000 кв.м. външни (фасадни панели), като предстои да бъдат сложени и около 6000 вътрешни. Фасадата е от три вида панели, едни от които са 750 TFACE SF PU.

 

 

Серията е разработена с ефективна ширина на панелите от 750 мм. Като се има предвид, че до момента фирмата предлагаше панели с ширина единствено 1000 мм, става ясно, че са били нужни доста усилия, съгласуване на много детайли и пренастройки на линията, за да се постигне този продукт. 

 

 

750 TFACE SF PU са стенни панели със скрит монтаж, изолационна сърцевина от полиуретан и гладък профил на ламарината. Те притежават всички качествени характеристики на досега предлаганите от Технопанел ЕАД сандвич панели - коефициент на топлопроводимост λ = 0,023 W/mK и плътност на полиуретана 40kg/m3. Предлагат се в дебелини: 40, 50, 60, 80, 100 и 120 мм.