СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Участвайте в конкурса „Нов европейски Баухаус“
 Facebook

Участвайте в конкурса „Нов европейски Баухаус“12.05.2021 / 12:24 - CityBuild.bg

Във всяка от десетте категории има по две паралелни направления - за завършени примери и за концепции или идеи, предложени от млади таланти.

 

На 23 април в рамките на онлайн конференцията на ЕК „Нов eвропейски Баухаус - красиво, устойчиво, заедно" комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел обяви първите европейски награди „Нов европейски Баухаус".

 

Участвайте в конкурса „Нов европейски Баухаус

 

Каква е целта на наградите „Нов европейски Баухаус"?

 

Първите награди „Нов европейски Баухаус" ще изтъкнат добри практики, примери и концепции, които ясно илюстрират новите европейски ценности на движението Нов европейски Баухаус - устойчивост, естетика и приобщаване. Тези примери трябва или вече да са осъществени, или, ако идват от студенти и млади специалисти (на възраст до 30 години), да очертават пътя към бъдещето. Наградите следва да служат за пример за основните стълбове на инициативата и така да вдъхновяват по-нататъшното й развитие.

 

Какви видове проекти отговарят на изискванията?

 

Наградата „Нов европейски Баухаус" ще се връчва на съществуващи примери или нови идеи и концепции в 10 категории. Във всяка от тях има по две паралелни направления - за завършени примери и за концепции или идеи, предложени от млади таланти. Кандидатурите трябва да демонстрират защо и как примерът или проектът/концепцията представят или въплъщават трите главни ценности, залегнали в основата на инициативата „Нов европейски Баухаус" - естетика, устойчивост и приобщаване, както и анализ на тяхното новаторско измерение.

 

Първото направление на конкурса - „Нов европейски Баухаус", ще бъде посветено на съществуващи примери за проекти. Тези проекти трябва вече да са завършени към момента на внасяне на кандидатурата. Концепции, прототипи и решения (инструменти, методи, идеи), които не са изпълнени в реални условия, не се допускат. Тези проекти обаче не трябва непременно да имат физическо проявление под формата на сграда или материален продукт. В някои категории те могат да бъдат също така под формата на реализирани/изпълнявани методики или процеси, например образователни модели или културни проекти.

 

Второто направление на конкурса - „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди", е посветено на концепции или идеи, предложени от млади таланти на възраст до 30 години. Концепциите/идеите по това направление могат да бъдат на различни етапи на развитие - от първоначална концепция до прототип, и следва да бъдат представени заедно с план за развитие, в който се очертават планираните стъпки за по-нататъшно разработване, популяризиране или внедряване на концепцията/идеята със специален акцент върху годината след кандидатурата.

 

Победителите от второто направление ще получат комуникационен пакет, който има за цел да помогне на победителите да превърнат идеите си в реалност. Например изготвянето на кратък документален филм може да послужи за повишаване на обществената осведоменост относно проекта, като обясни не само резултатите от него, но и целия процес по подготовката му. Също така обучението за победителите как да представят своя проект ще увеличи възможностите им да получат допълнителна подкрепа и финансиране.

 

Какви са категориите за наградите?

 

Техники, материали и процеси за изграждане и проектиране - примери за решения за нашата архитектурна среда, които допринасят за смекчаване на изменението на климата, опазване на околната среда и създаване на финансово достъпни и приобщаващи пространства.

 

Строителство в духа на кръговостта - пространства/физически обекти, които демонстрират повторната употреба и рециклирането на материали, основен елемент на Европейския зелен пакт.

 

Решения за съвместното развитие на архитектурната среда и природата - показване как архитектурата може да допринесе за опазването на природата и биологичното разнообразие, вземайки предвид културните и социалните потребности.

 

Възстановяване на градските и селските пространства - емблематични примери за териториално обновление, които съчетават устойчивост, естетика и приобщаване и са разработени с широкото участие и ангажираност на гражданите и заинтересованите страни.

 

Продукти и начин на живот - продукти и процеси, които допринасят за устойчив, привлекателен и приобщаващ начин на живот. Може да става дума за мода, мебели или вътрешен дизайн, но също и за храни или други елементи от нашето ежедневие.

 

Опазено и преобразено културно наследство - примери за културно наследство, на което успешно е придадена нова стойност в духа на устойчивостта, естетиката и приобщаването.

 

Преоткрити места за срещи и споделяне - вдъхновяващи примери за това как пространствата могат да се използват за положителен обмен и изграждане на общности.

 

Мобилизиране на културата, изкуствата и общностите - да се покаже въздействието на изкуствата върху устойчивото изграждане на общности. Може да се включат събития, фестивали, културни представления, които сближават общностите.

 

Модулни, приспособими и мобилни решения за жилища - иновативни решения за интервенции/строеж в отговор на временни спешни нужди, които имат високи стандарти за естетика и устойчивост.

 

Интердисциплинарни образователни модели - образователни модели и методи, които интегрират ценностите на устойчивостта, приобщаването и естетиката в съдържанието на учебните програми и в учебния процес.

 

Кой може да кандидатства за наградите „Нов европейски Баухаус"?

 

Могат да кандидатстват както граждани на ЕС, така и граждани на държави извън ЕС, стига техните концепции, идеи и проекти да са действително разработени и/или ситуирани в ЕС. Възможни са и кандидатури на съвместни проекти/партньорства и консорциуми съгласно същите критерии като тези за проекти, разположени в ЕС.

 

Младежи, ненавършили 30 години към 31 май 2021 г., могат да кандидатстват и в двете направления на конкурса - „Нов европейски Баухаус" и „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди".

 

Вносители на проекти на възраст над 30 години могат да кандидатстват само в направлението „Нов европейски Баухаус".

 

Какви са критериите за връчване на наградата?

 

Критериите за наградите в двете направления са:

 

- проектът да служи за пример в избраната категория на наградата, включително за начина, по който постига и съчетава основните ценности - устойчивост, естетика и приобщаване

 

- проектът да има доказани резултати/въздействие във връзка с очакванията по всяка категория или когато става дума за „изгряващите звезди" - да дава значимост, да носи качество и надеждност на плана за развитие

 

- проектът да има новаторско измерение в сравнение с обичайните практики

 

Критериите за наградите за вече реализираните примери са да има участие и ангажимент на гражданите и да има висок потенциал за трансфер на идеята, концепцията или проекта в друг контекст.

 

Как ще се избират победителите за наградите „Нов европейски Баухаус"?

 

1. Преглед на кандидатурите и оценка на допустимостта.

 

2. Публично гласуване онлайн за всички допустими проекти.

 

3. Оценка на трите проекта с най-много гласове по всяка категория и по всяко направление от жури, съставено от новите европейски партньори „Баухаус".

 

4. Комисията за оценка съставя списък на избраните победители.

 

Какво включва наградата?

 

Победителите във всяка категория и всяко направление ще получат парична сума (по един победител за всяка категория във всяко направление): 30 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус" и 15 000 EUR за победителите в „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди".

 

Крайният срок за изпращане на предложения е 31 май 2021г.

 

 
още от Новини

още от АРТ

още от EuroBuild

още от Избрано