Увеселителният парк в село Чавдар

11370
Спортно-увеселителният парк е проектиран от арх. Ралица Зортева и арх. Катерина Чолакова. Възложен е от Община Чавдар и е финансиран по мярка 313 на ПРСР.

Проектирането започва в началото на 2013 година, а изпълнението завършва през 2015. 

 

 

Съвременна естетиката и дизайн съвсем не са термини, които битуват в пространствата за игра у нас. Те като цяло са възприемани за нетрадиционни, следователно трудни за изпълнение, нефункционални, защото не могат да се изпълнят по най-евтиния начин, прекалено прости в своя детайл, което е откровено скучно, и, разбира се, не ползват всички основни цветове на едно място в последователно редуване - т.е. не са за деца. Просто не са красиви и пречат - както на инвеститорското, така и на строителното намерение, цитира авторите на проекта edno.bg.

 

"В тази враждебна среда за възпитаването на чувство към красивото още от най-ранна възраст, представете си нашето щастие, когато намерихме съмишленици в най-малката община в България - Чавдар. Размечтахме се и то толкова, че проектът надхвърли допустимата бюджетна рамка по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, с която трябваше да се финансира. Затова проектите станаха два, изграждащи се в последователни етапи. Може би не разбирахме смелостта на този ход, или не искахме да признаем риска, ако само един от проектите спечели или пък дори никой от тях. При избора на атракции се впуснахме във въжените предизвикателства, в играта на различна височина, с различна степен на трудност и вариативност", казват архитектите Зортева и Чолакова.

 

 

Паркът е оформeн с детска площадка със съоръжения, насочени към сетивни възприятия - зрение, слух, тактилност, баланс, съоръжения, провокиращи физическа активност и преодоляване на граници. Предвидена е панорамна стълба, водеща до висока въжена градина с препятствия, площадка за наблюдение на околността и стени за катерене. Металната конструкция с дървени обшивки се издига стъпаловидно и етажно в своята обща функция за катерене, премятане, тичане и свободна игра. В работата си арх. Зортева и арх. Чолакова заимстват елементи от природата. Доминират естествените материали, усещането за земна повърхност и диалогът с околната среда. 

 

 

Настилките са  чакъл, дървесни кори, трева и ЕПДМ за детската площадка. Съоръженията са оставени в своя естествен цвят и бягат от добре познатите цветни декорации. 

 

 

 

 

 

Редактор: Ема Димитрова