В Пловдив обновяват градска среда в централната част

155

Кметът Здравко Димитров направи първа копка по проекта в район „Централен“


Снимка: Община Пловдив

Ще бъде извършена реконструкция на междублокови пространства – настилка на пешеходни алеи, изграждане на спортни и детски площадки, доставка и монтаж на паркови архитектурни елементи, паркоустройство, автоматизирани поливни системи. Ще бъде поставено и енергоспестяващо парково осветление, а където е необходимо, ще бъде подменена и подземната комуникация. Ще се реконструират улици и прилежащите им тротоари в Първа градска част – юг: ул. „Неофит Бозвели” (северно от ул. „Марагидик“), ул. „Райно Попович”, ул. „Александър Пушкин” (от пл. „Александър Малинов” до ул. „Картово” и от ул. ,Драгоя Божилов” до ул. „Неофит Бозвели”), ул. Драгоя Божилов”, ул. „Страхил“, ул. „Ивац“.

Проектът предвижда обновяване на пл. „Житен пазар“ – като място за отдих, срещи и игри на децата. Алейната мрежа е коригирана съобразно пешеходните потоци. Проектиран е амфитеатър. Настилките в целия парк, както и амфитеатъра са решени в два основни цвята. За алеите се предвижда полагане на паваж. Ще бъдат обособени кътове с места за отдих – пейки и поставяне на кошчета за отпадъци в близост до местата за отдих, както и стойки за велосипеди.

Проектът е част от процедурата за изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие и е на стойност 10 233 472 лева, като от тази сума безвъзмездната финансова помощ е 9 770 379.  Срокът за изпълнение на строително-ремонтните дейности е юни 2023 г. По оперативна програма „Региони в растеж“ в края на 2019 г. общината подаде 5 проектни предложения за над 38 млн. лева и всички от тях бяха одобрени от МРРБ. И петте проекта са в процес на изпълнение и се очаква те да приключат успешно през средата на 2023 г.  

Проектите са:  

1. „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Пловдив – I етап“  

2. „Обновяване на градската среда в Пловдив“ – междублокови пространства и улици в централна градска част  

3. „Изграждане на 74 социални жилища в град Пловдив“  

4. „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини – „Зорница“ и „Каменица“  

5. „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ – изгpaждaнe нa yличнa мpeжa c блaгoycтpoявaнe и пapĸиpaнe, пoдзeмнa инфpacтpyĸтypa и зeлeнa зoнa

ОЩЕ НОВИНИ

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Представиха проект за Стандарт за настилки в пешеходните пространства в София

Проектът е към Наредбата за градската среда, която беше приета през 2020 година от Столичния общински съвет

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Започна ремонт на изхода на Гълъбово в посока Симеоновград

Настилката е в недобро състояние и се нуждае от обновяване

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

Гроздан Караджов: Общински проекти за 4,3 млрд. лв. са застрашени без индексация

На заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика депутатите приеха промените в Закона за обществените поръчки, с които се разрешава договорите да бъдат индексирани

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще модернизират лодкостоянка в пристанище Созопол

Ще се реконструира територията на рибарското пристанище чрез изграждане на плаващи пирсове, подобряване на инфраструктурата на кейовата стена и площадковите мрежи

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Проект за многоетажен паркинг в "Младост" за 440 автомобила предлагат от СПАСИ СОФИЯ

Предвижда се гаражът да е висок едва 4 метра и на три нива - подземно, наземно и един етаж над земята, а фасадата да е с пълзяща зеленина