Столична община ще кандидатства за обновяване на четири дома за стари хора

90

Предвижда се по Националния план за възстановяване и устойчивост да бъдат реформирани домовете в Зона Б-5 и в районите „Илинден“, "Горна баня" и "Дървеница"


Днес Столичният общински съвет одобри Столична община да кандидатства с четири отделни предложения за изпълнение на инвестициите по процедура BG-RRP-11.010 – “Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост. Кандидатстването на Столичната община ще осигури възможност Домовете за стари хора да бъдат приведени в съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата. Домовете са:

Дом за стари хора в бл. 4 в Зона Б-5

Дом за стари хора „Надежда“ на ул. "Пиротска" 175

Дом за стари хора в кв. "Горна баня" на ул. "Обзор" 29

Дом за стари хора „Дълголетие“ в кв. "Дървеница" на ул. "Пловдивско поле" 8

Допустими за финансиране са строителство, ремонт, реконструкция и обновяване на сграден фонд, подобряване достъпа за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност на сградите, изграждане на инсталации за използване на алтернативни източници на енергия, отопление, вентилация, охлаждане и други строително-монтажни работи за осигуряване на спестяване на енергийни, водни и други ресурси. Предвижда се доставка и инсталиране върху сградата или в близост до нея на фотоволтаична инсталация с мощност 30kW, вкл. фотоволтаични панели, конструкция за монтаж на панелите и инвертор с мощност 30kW. Съобразно обема на сградата е допустимо да се инсталира и фотоволтаична инсталация с мощност по-голяма от 30kW. Предвижда се и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите и помещенията.

Крайният срок за кандидатстване е утре - 17 март.

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Предвижда се сградата с площ от 8 000 кв.м с басейни, спортни зали и функционални класни стаи да се намира до откритата преди дни зала „Арена Бургас"