Започна консервацията и реставрацията на Беленския мост на майстор Колю Фичето - паметник на културата от национално значение

430

Съоръжението ще бъде укрепено и възстановено в целия му мащаб, ще бъде изграден съвременен туристически център с музей и ресторант, а скулптурата на майстора ще бъде преместена на видно място и осветена


Визуализация: "Инжпроект", идеен проект

Днес беше направена официалната първа копка по реставрацията на моста на Кольо Фичето край Бяла, Русенско. Каменният мост е построен преди над 150 години, а последният му ремонт е отпреди 100 години, когато при наводнение са отнесени част от колоните му. Дейностите се изпълняват от фирма „Трейс“ с ръководител на проекта инж. Борис Рашев – след обществена поръчка от 2021г. Строителните дейности започнаха през януари, като вече са налети фундаментите на посетителския център и се работи по дънния праг на моста над река Янтра, който да успокои евентуално повишаващи се води.

История

Мостът на Колю Фичето над река Янтра или Беленският мост, както още е известен, се намира на един километър северно от русенския гр. Бяла. Той е проектиран и изграден  между 1865 г. и 1867 г. по нареждане на валията на Дунавския вилает Мидхат паша. Историята говори, че за изработването на проекта на моста е организиран конкурс между полския инженер Людмил Рола и българския възрожденски майстор. Колю Фичето създава макет от восък, за да изчисли необходимите разходи и успява да спечели конкурса, предлагайки по-разумна цена. Това е единствения обект, на който инженерът прави макет.

Мостът е с дължина 276 м, ширина – 9,5 м и е единственият прав мост у нас от онова време.  Има 13 подпорни стълба и 14 полукръгли свода с 12-метрови отвори, наподобяващи прозорци. Носещите стълбове са украсени със символни склуптури на грифон, лъв, нимфа, лебед. Подобни фигуративни елементи също са нещо необичайно, тъй като до този момент са се поставяли единствено на сгради. Мостът е направен от дялан камък от местен варовик и варов хоросан.

След наводнение през 1897г. осем свода в средната част на моста (около 130 м) са унищожени. През 1922–23г. мостът е реконструиран със стоманобетонни опори и сводове, но първоначалният облик е променен, като на мястото на срутената част е изградено бетонно продължение. През 1977г. е поставена скулптура на Колю Фичето в близост до обекта, който получава статут за недвижима културна ценност от национално значение през 2000г. и се смята за постижение на българското възрожденско инженерно-строително и архитектурно изкуство. Използва се само като пешеходен, като южно от него е построен съвременен мост, обслужващ път I-5.

Състоянието на моста е лошо, както и на паметника на майстора северно от него - по фигурата има почерняване в следствие от развитие на гъбички и мъх, теренът е пропаднал под основния блок и част от обработките по страниците на основния блок са разрушени. Сегашната разработка обхваща моста и частично зоната при двата бряга около него, както и връзка с път I-5. Освен укрепване на съоръжението, мостът ще бъде възстановен в цялостния му мащаб. Ще бъдат подобрени прилежащата инфраструктура и достъпът до съоръжението. Проектанти са „Инжпроект“ ООД (вижте повече за идейния проект тук).

Снимка: Panoramio. Оригиналните арки на моста и частта от първата половина на миналия век.

Снимки: Държавен архив

Зона около моста

По пътя за с. Стърмен има спирка, която ще бъде разширена и ще обслужва пристигащите с автобуси туристи. Паркирането ще става на паркинг, който се намира на около 1 км в посока север, като той ще бъде разработен в следваща фаза на проектиране.

Ситуация

Предвижда се преместване на паметника на Колю Фичето в зоната източно от пътя за с. Стърмен. Местоположението му е съобразено със зрителния лъч на пътуващите по пътя в посока Русе. Достъпът до него е чрез пешеходна алея и стъпала, започваща от спирката за автобуси. Тя продължава до панорамна тераса, от която се създава подходяща зрителна точка за наблюдение и цялостно възприемане на моста. Предвижда се алеите и панорамната тераса да са изпълнени от декингова настилка, стъпили на скара и с основи от земни винтови анкери. По алейната мрежа се предвижда да се изгради парково и ефектно осветление с енергоспестяващи осветителни тела, а за паметника се предвижда осветление, така че той да се възприема и нощем и да бъде лесно забележим за пътуващите по пътя. 

Ново местоположение на паметника

На подходящи места на юг от моста се предвиждат площадки за светлинно проектиране (3D mapping). От северната страна на моста по поречието на реката се предвижда зона за кей (понтон) за лодки.

Силует на моста - юг

Силует на моста - север

Сграда

Предвидената сграда ще е със застроена площ 499,22 м2 и разгъната застроена площ 690,33 м2. Тя ще обслужва основно посещаващите моста и ще бъде с целогодишен режим на работа. Сградата ще бъде на две нива, като първото е повдигнато с между 50 см и 2 м от естественото продължение на терена, а второто ще е на равнището на пътната част.

Нова приемна сграда-музей - разрези
 
Основният вход на сградата е от западната ѝ страна и на първото ниво. Оттам има директен достъп към мултифункционална зала за експозиции, презентации и прожекции, интерактивно преживяване “Машина на времето” (чрез което посетителите ще се върнат години назад, за да проследят началото на строежа на моста), оборудване за 3D-мапинг шоу и музей, който ще представя историята на Беленския край по интерактивен и атрактивен начин. Предвиждат се още складово помещение и помещение за продажба на сувенири.

План първо ниво
 
През средата на сградата в направление север-юг е предвидено приемно фоайе (проход). Чрез него се оформя зона, която свързва мултифункционалната зала, помещението за сувенири, санитарните възли, заведение (в източната част на сградата), както и стълба за горното ниво.


План второ ниво 

От Южната страна на фоайето има вход, който води до стълба за достъп до нивото на терена. Всички нива са свързани и с асансьор, а достъпът на хора с намалена подвижност до сградата е с рампи към главния вход и входа от северната страна на сградата при фоайето.

План покривна конструкция

На горното ниво е разположено емпоре (открита галерия или полуниво над високо помещение) до което има директен достъп надигнатата пътека, водеща към пътната част на моста. В зависимост от сезонността на ползване на сградата се предвижда емпорето да се ползва активно за експозиции и други културни събития.

План покрив

В обемно-пространствено отношение силуетът на сградата по южната фасада наподобява кобилична крива, която е характерна за творчеството на Уста Колю Фичето, като същевременно формата е ненатрапчива на фона на подчертаната линейност на съоръжението. Покривът е едноскатен и е наклонен в посока север и е със затихващ силует на кобиличната крива до хоризонтална права в най-крайната си зона.

Фасади север и юг

Общата стойност на проекта е 9,5 млн. лева, като той се финансира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 година. Предстои обаче индексация и стойността на проекта ще достигне около 12 милиона лева. Това се налага поради увеличените цени на строителните материали. От Общината е теглен и заем, който би трябвало да се изплати през следващите години. Обектът трябва да е готов в края на годината.

Фасади запад и изток

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени