СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Николово, Община Русе
Възложител: Община Русе
Основание: В изпълнение на Решение №1304/01.06.2007 г. на Общински съвет – Русе и Заповед № РД01/4171/06.11.2008 год. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 06.01.2009 год. от 15,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет. ІІІ, Заседателна зала, ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Николово, Община Русе, представляващ ПИ №1104 с площ 413,42 кв.м. в кв.75 по плана на с.Николово и построената в него масивна двуетажна сграда /бивш ресторант – в момента неизползваем/ със застроена площ 113,38 кв.м и обслужващи сгради – склад и навес, описан в АОС №3318/1999 г., при начална тръжна цена 57 330,00 лева без включен ДДС и такси.
Повече информация


Публичен търг
Име: Продажба на недвижими имоти на Предприятие за асинхронни електродвигатели в с. Гложене, Ловешка обл, на 10 км. от гр. Тетевен и магистрала София – Варна, Русе
Възложител: Тетевенски Районен Съд
Основание: Изп. дело No: 156/2007 г. на Тетевенски Районен съд
Описание:
В периода 28.11-29.12.08г. ще се проведе публична продан на недвижими имоти на Предприятие за асихронни електродвигатели, с. Гложене, Ловешка обл., находящо се на 10 км. от гр. Тетевен и магистралата София-Варна, Русе. Имотите се състоят от 8 парцела. Общата им първоначална продажна цена е 1 480 153 лв. Допуска се участие за отделни парцели.

Повече информация за търга може да видите ТУК.  


Публичен търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд и земеделски земи, предадени по чл. 19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землищата на село Червена вода и Семерджиево
Възложител: Община Русе
Основание: На основание чл.52, ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, в изпълнение на заповед №РД01/3782/02.10.2008г. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 27.11.2008г. от 15,00 часа, в сградата на Община Русе, пл. ”Свобода” №6, ІІІ етаж в заседателната зала, ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд и земеделски земи, предадени по чл. 19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землищата на село Червена вода и Семерджиево, които са останали свободни след проведения на 04.11.2008г. публичен търг.
Повече информация

• 1 •  2   3   4   5   6   7   8   следващи