СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Документи

Взаимно признаване на образованието-семинар

Водещите производители на инертни материали учредиха Българска асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ).

Декларация на Асоциациацията на организациите на българските работодатели относно новите енергийни цени.

Декларация на КАБ относно "Натура 2000"

Декларация, приета на извънредното Общо събрание на КИИП /19.01.2007г.

Доклад на Центъра за икономическо развитие за състоянието на икономиката на България за 2006 година

Доклад „Икономически преглед – Пролет 2007” на Конфедерацията на европейския бизнес

Искане на БТПП за обявяване на някои разпоредби от Закона за камарата на строителите за противоконституционни

Междуправителствено споразумение за проекта „Бургас – Александруполис”

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране

Наредбата за организацията и структурата на работната заплата

Отворено писмо до Светия Синод от КАБ

Отчет за дейността на УС на КАБ за периода 05.2006 – 05.2007

Писмо на КАБ до Министъра на регионалното развитие и благоустроиството и АОП

Позиция на БСК относно Зелената книга на Европейската комисия „Модернизиране на трудовото законодателство за посрещане на предизвикателствата на 21-ви век”.

Предложения на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес за устойчиво развитие на българския бизнес

Протестно писмо на КАБ, относно осъдените на смърт български медицински сестри

Протестно писмо на САБ във връзка със селище в арабски стил на нос Калиакра

Списък на строежите, за които е необходимо участие на ДА „Гражданска защита” при въвеждането в експлоатация

• 1 •  2