СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 88 от 22.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Указ № 264 от 18.10.2021 г. за освобождаване на мария недялкова донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в доминиканската република
 
Указ № 265 от 18.10.2021 г. за назначаване на тодор минков кънчевски - извънреден и пълномощен посланик на република България в република куба, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в доминиканската република със седалище в гр. хавана, република куба
 
Указ № 266 от 19.10.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство йонково, община исперих, област разград, на 27 февруари 2022 г.
 
Указ № 267 от 19.10.2021 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство драгомъж, община исперих, област разград, на 27 февруари 2022 г.
 
Постановление № 342 от 15 октомври 2021 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация
 
Постановление № 343 от 20 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на здравеопазването за 2021 г.
 
Изменения и допълнения на правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID), включен в притурка "с" към конвенцията за международни железопътни превози (COTIF)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза (дв, бр. 23 от 2018 г.)
 
Рамково споразумение за проекта "традуки" относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в югоизточна европа (ратифицирано със закон, приет от 46-ото народно събрание на 2 септември 2021 г. - дв, бр. 76 от 2021 г. в сила за република България от 1 януари 2021 г.)
 

Променени актове

Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка с към конвенцията)
 
Наредба № н-6 от 13 февруари 2018 г. за военномедицинска експертиза
 

Отменени актове

Постановление № 286 от 18 октомври 2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и на юридическите лица - бюджетни организации