СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Общественаа поръчка
Име:
Модификация на котел в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", България посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2)
Възложител: "КонтурГлобал Марица Изток 3" - АД
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 08/ 18.10.2011г.
Описание:

Анализ на оперативни данни, преглед на текущото състояние и проекти на котел, въздушна и горивна системи; Проектиране на първични мерки за модификации с цел намаляване на нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2). Изработване и издаване на чертежи за производство и монтаж в съответствие с ЕС и българските стандарти и наредби, издаване на O & M Ръководства (ръководства за експлоатация и поддръжка) за всички засегнати съоръжения. Надзор при производството и монтажа на всички проектирани модификации. Въвеждане в експлоатация и провеждане на проби. Изработка и издаване на екзекутивни чертежи. Опция за производство на всички проектирани модификации. Опция за монтаж на всички проектирани модификации. Опция за дизайн на модификации на останалите 3 котела в ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Котлите изгарят лигнитни въглища с калоричност между 1400 и 1750 ккал / кг. Всеки котел захранва 227 MW турбина. Опция за производство на всички проектирани модификации за останалите 3 котела. Опция за монтаж на всички проектирани модификации за останалите 3 котела;

Дата:
18.10.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Ремонт на помещенията за Областен информационен център в Община Габрово
Възложител: Община Габрово
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 04/ 18.10.2011г.
Описание:

Обособяват се две работни помещения: едното за обучения на малки групи, презентации, семинари, а второто административно с три работни места. До входа е предвиден нов санитарен възел с преддверие-умивалня и две клетки, едната от които, за хора с физически увреждания. До входа е обособено преддверие /виндфанг/. Коридорът се осветява индиректно, посредством новопредвидени стъклени витрини. Цялостното преустройство максимално се съобразява с конструкцията на сградата, която не се засяга. Събарят се малки участъци от неносещи зидове и се зазиждат съществуващи отвори. Таваните се понижават и се изпълняват с гипс-картон. Съществуващата дограма се подменя с нова с вградени щори. Стъклата на прозорците в санитарния възел се предвиждат полупрозрачни /мат-опал/. Обзавеждането не е предмет на настоящата поръчка. Електроинсталацията се отделя в самостоятелно ел. табло, в което ще се монтира контролен електромер за под-мерене. Изгражда се нова В и К инсталация със самостоятелен водомер, която се присъединява към съществуващата такава в сутерена на сградата. За нуждите на противопожарна защита е предвиден ПП хидрант с проекта за реконструкция на ул. Съзаклятие. Предвижда се отоплението и охлаждането на помещенията да се осъществи локално за обекта с климатична система.

Дата:
18.10.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна
Възложител: Община Сандански
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 07/ 15.07.2011г.
Описание:

Предмет на настоящата процедура е "Реконструкция, модернизация и разширение на депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна". Предвиждат се: земни работи за оформяне на клетката, полагане изолационен пакет и дренажна система за инфилтрирали атмосферни води (ИАВ), оросителна система, допълнителни експлоатационни пътища и пр. изграждане на помпена шахта оборудвана с помпа за агресивни води, която следва да се достави комплект с ел. табло, водачи и всичко необходимо за експлоатацията. рехабилитация на съществуващата помпена станция, съгласно проекта, което изпълнителя следва да оферира след оглед на място. Доставка на машини и оборудване;

Дата:
15.07.2011
Повече информация

• 1 •  2   3   4   5   6   7   8   следващи