В Габрово обявиха конкурс за проект за продължението на крайречната зона

135

С бъдещия проект се цели максимално приобщаване на прилежащите на реката терени със създаване на зони за озеленяване, рекреация, спорт и за обществено-обслужващи дейности


Задачата на проекта е преосмисляне, организиране и благоустрояване на крайречната зона като естествено продължение на вече започнатото благоустрояване и естетизиране на средата от двете страни на река Янтра и по-конкретно - вече обновените пространства  и изградените пешеходни алеи и веломаршрути по ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“.  

Бъдещата реорганизация на пространството трябва да осигури както комплексна инфраструктура за пълноценното функциониране на прилежащите терени и сгради, така и цялостното ново осмисляне и оформяне на крайречната зона със свой запомнящ се индивидуален облик. Цели се създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката с разполагане на сезонни и целогодишни атракции, даващи възможности за осигуряване на средствата за поддръжката на така благоустроената крайречна зона. Очаква се прилагането на природосъобразни и енергийно-ефективни средства и похвати и икономически адекватни решения, изискващи минимални публични средства за поддръжка.  

Стратегията за развитие на крайречната зона на гр. Габрово в  обхвата на заданието  (между моста на ул. “д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“) предвижда процесът да протече на три етапа:  

ЕТАП 1: Провеждане на конкурс за идейно решение

За планиране на територията чрез разработени концепции на ниво градоустройствени и благоустройствени решения. За изграждане на нов пешеходен мост в продължение на ул. „Васил Левски“ през реката и свързване с ул. „Д-р Петър Берон“.  

Етап 2: Възлагане на работен проект

Изменение на устройствените планове (при необходимост) за територията на база избраната концепция и най-добрите идеи за създаване на атрактивни градски дейности по бреговете на реката и комплексно обновяване на проектната територия. Възлагане на работен проект за поетапно реализиране на благоустройствените и инфраструктурни мероприятия на участника, спечелил конкурса, и сключил договор с Възложителя, след провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.  

Етап 3: Осигуряване на финансови инструменти и етапна реализация  

В резултат на проектните дейности ще бъде изготвена пълна проектна документация, с която Oбщина Габрово ще търси начин за финансиране и поетапно реализиране на дейността.  

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е 3 май 2022 г.  

Информация за процедурата е достъпна тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Обявиха конкурса за пешеходен мост в Южния парк в София над улица БЯЛА ЧЕРКВА

Обявиха конкурса за пешеходен мост в Южния парк в София над улица БЯЛА ЧЕРКВА

Столична община кани архитекти, урбанисти и инженери в открития конкурс за проект на мост, който ще свързва пешеходно Южен Парк II част и Южен Парк III част

РЕКИТЕ НА СОФИЯ е единственият проект от България, отличен с престижната награда Europa Nostra за културно наследство

РЕКИТЕ НА СОФИЯ е единственият проект от България, отличен с престижната награда Europa Nostra за културно наследство

Независими комисии и експертно жури оцениха кандидатурите, подадени от организации и лица от 36 европейски държави

10 организации са заявили участие в конкурса за присъждане на наградите ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022

10 организации са заявили участие в конкурса за присъждане на наградите ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022

Предстои разглеждане и оценка на постъпилите предложения от независимо жури, след което ще бъде организирана официална церемония за връчване на отличията  

Обявиха конкурс ПАМЕТНИКЪТ БУЗЛУДЖА ПРЕЗ 21 ВЕК

Обявиха конкурс ПАМЕТНИКЪТ БУЗЛУДЖА ПРЕЗ 21 ВЕК

Целта на онлайн конкурса за визуални артисти и архитекти е избор на проект, който показва нова визия за възстановяването на паметника и неговото използване

Предстои конкурс за пешеходен и велосипеден мост между двете части на Южен парк над ул. „Бяла черква“ в София

Предстои конкурс за пешеходен и велосипеден мост между двете части на Южен парк над ул. „Бяла черква“ в София

Това е един от проектите във връзка с кандидатурата на София за „Зелена столица на Европа“ 2024, като през юли ще стане ясно дали тя ще е сред финалистите

Три архитектурни концепции бяха отличени за недовършения културен дом в Чирпан

Три архитектурни концепции бяха отличени за недовършения културен дом в Чирпан

Те ще са базата, на която ще стъпи работният проект, но преди това ще има публично обсъждане и решението ще вземе Общинският съвет